פיסקו סאוור 
פיסקו קאפל רזרבדו טרנספרנטה 
פיסקו קאפל רזרבדו מואהי